DN’s och skeptikermaffians svartmålning av naturmedicinen

Nedanstående text är mina kommentarer sammanfogade till ett enhetligt stycke som jag satte in på DN under deras artikel ” Kvacksalvare dömd till fängelse”. Kommentarerna kom in det såg jag själv + en kommentar från ”Skeptiker-Uffe” som jag också besvarade. Några timmar senare är dock alla kommentarer borttagna, dvs DN har censurerat bort allas kommentarer till denna artikel. Därför har jag lagt in dom på min blogg istället, återstår nu att se om DN censurerar bort den med. Alltså hur var det nu med åsiktsfriheten i Sverige? Såhär svarade jag på DN:

Skeptiker-Uffe: Ja det är ju precis så ni skeptiker resonerar – all alternativ medicin är bara bluff och båg och borde totalförbjudas. Samtidigt som ni själva helt saknar kunskap och erfarenhet i ämnet och alltså inte vet vad ni pratar om. Det kanske är den svenska fanatiska skeptikermaffian som lyckats påverka våra okunniga politiker att stifta de lagar som idag är orsaken till att många cancersjuka dör istället för att botas? Som jag nämnt här finns det mycket intressanta alternativ, men pga lagstiftningen är så omänsklig eller kanske pga läkarnas omänskliga attityder(?) så ges många cancerpatienter 1) Ej information om dessa alternativ, 2) Ingen praktisk möjlighet att prova dom här i Sverige ens när läkarna provat allt från konventionella vården och bara döden väntar. Det finns mej veterligen ingen motsättning i att använda konventionell cancervård i kombination med naturmedicin, tvärtom tycks dessa kunna förstärka varandra enligt studier. Naturmedicinen kan t.ex stärka patienten så biverkningarna av cellgifterna minskar. Och flera alternativa metoder tycks enligt studier ha selektiv dödande effekt på bara cancerceller och har alltså inte dessa negativa biverkningar som cellgifterna har och som många gånger kan vara direkt dödande. Dessa är dock också de förbjudna att använda i Sverige och forskningen i dessa ämnen går inte ens fram i krypfart, den är mej veterligen icke-existerande. Rätta mej gärna om jag har fel. Så om det är några som ska straffas för att vanligt folk tvingas välja mellan att acceptera att dö i cancer eller att försöka få naturmedicinare att begå brott för att kunna prova alternativ – så är det ett antal svenska politiker, skeptiker och läkare!  /slut kommentar

Min kommentar till själva artikeln:

I sverige får alla cancersjuka samma behandling som är bestämt av våra politiker. Ingen verkar ha makten att ändra eller påverka detta, varken våra onkologer, socialstyrelsen eller någon annan expertinstans. Dessa behandlingar är ofta icke-botande och i dessa fall vet både läkare och cancerpatient om detta, ändå tillåts patienten INTE prova andra metoder utan har bara att invänta döden som följd av cancern samt alla skador cellgifter, strålning mm orsakat. Jag har sett detta på nära håll så jag vet att det är så det fungerar. Det finns ett flertal mkt intressanta metoder som enligt studier tycks ha botande effekt utan cellgifternas hemska negativa biverkningar även på svårartade cancrar t.ex intravenöst och högdos C-vit, dikloracetat (DCA) och hamletproteiner ur bröstmjölk (alla billiga metoder som ej går att patentera, kan det ha något att göra med att de ännu ej används?). Men svenska onkologer tycks vara helt ovetande om dessa alternativa metoder (jag har frågat flera st.) trots att det relativt lätt går att söka fram information om det på nätet, men vad värre är de vägrar att skriva ut recept på dom, vilket är nödvändigt för att kunna köpa ut ämnena. Så även om man som nära anhörig har juridisk rätt att prova alternativ så är det rent praktiskt omöjligt pga svenska läkare vägrar att samarbeta trots att all konventionell behandling misslyckats och trots att de juridiskt har rätt att sätta in alternativa metoder i det läget enligt ”sista-halmstrå-principen” vilket juridisk expertis på socialstyrelsen informerat mej om. Jag kan tänka mej att många som är i denna hemska situation som är skapad av svenska politiker och läkare, väljer att prova behandlingar av naturläkare som är villiga att trotsa denna i ljuset av ovan beskrivna situationsbeskrivning omänskliga lag (att endast läkare får behandla cancer). Den här artikeln visar hur svenska rättsystemet betraktar detta ”brott”, att försöka hjälpa cancerdrabbade med alternativa metoder, som något långt värre än våldsamt överfall och brutal misshandel med kniv (se mitt exempel nedan). Ett råd till alla som får cancer – flytta omedelbart till ett annat land med mer humana lagar! Det är helt bisarrt hur svenska ”rättvisan” bestraffar olika gärningar. En naturläkare som försöker hjälpa cancerdrabbade som annars är utlämnade åt svenska ”cut,burn and poison” behandlingen som dödar cancersjuka på löpande band – straffas med nästan en miljon kr i böter, en kvinna tilldöms 390 000kr. Jämför denna ”illgärning” med följande brott och dess tilldömda straff:

50 000 kr – Flera knivhugg. En man låg och sov i sin husvagn när en annan man tidigt på morgonen ryckte upp dörren och väckte honom. När han gick ut för att försöka laga haspen till husvagnsdörren kastade sig angriparen på honom bakifrån och tilldelade honom sammanlagt elva knivhugg. När mannen föll ned på marken fortsatte angriparen misshandeln genom att tilldela honom ytterligare knivhugg över hela kroppen. Våldet orsakade smärta och ett stort antal blödande sårskador. I ett av såren fastnade 3,5 cm av det avbrutna knivbladets spets. Tingsrätten dömde angriparen för brottet samt förpliktade honom att utge skadestånd till mannen med 50 000 kr för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Dnr 343/05

Nu vill jag tillägga att jag med detta inte försvarar den dömde naturläkaren på något sätt, det är ett enskilt fall som jag inte har tillräcklig insyn i. Det jag invänder emot är den generella hetsen och det blinda hatet mot all alternativ medicin som skeptikermaffian står för, och DN’s censur av i detta fallet mej som propagerar för andra lagar vad gäller naturmedicin och cancer.  Den situation som råder idag tror jag gör att cancersjuka som kanske kunnat botas istället dör helt i onödan, det är mycket allvarligt. Det är en viktiga debatt men istället för att ta upp den på ett seriöst sätt väljer DN att döda den.

No Deaths from Vitamins, Minerals, Amino Acids or Herbs

Källa: Orthomolecular.org

Orthomolecular Medicine News Service, January 19, 2010 

Poison Control Statistics Prove Supplements’ Safety

 There was not even one death caused by a dietary supplement in 2008, according to the most recent information collected by the U.S. National Poison Data System. The new 174-page annual report of the American Association of Poison Control Centers, published in the journal Clinical Toxicology, shows zero deaths from multiple vitamins; zero deaths from any of the B vitamins; zero deaths from vitamins A, C, D, or E; and zero deaths from any other vitamin. Additionally, there were no deaths whatsoever from any amino acid or herbal product. This means no deaths at all from blue cohosh, echinacea, ginkgo biloba, ginseng, kava kava, St. John’s wort, valerian, yohimbe, Asian medicines, ayurvedic medicines, or any other botanical. There were zero deaths from creatine, blue-green algae, glucosamine, chondroitin, melatonin, or any homeopathic remedies. Furthermore, there were zero deaths in 2008 from any dietary mineral supplement. This means there were no fatalities from calcium, magnesium, chromium, zinc, colloidal silver, selenium, iron, or multimineral supplements.

Two children died as a result of medical use of the antacid sodium bicarbonate. The other ”Electrolyte and Mineral” category death was due to a man accidentally drinking sodium hydroxide, a highly toxic degreaser and drain-opener.

No man, woman or child died from nutritional supplements. Period.

61 poison centers provide coast-to-coast data for the U.S. National Poison Data System, which is then reviewed by 29 medical and clinical toxicologists. NPDS, the authors write, is ”one of the few real-time national surveillance systems in existence, providing a model public health surveillance system for all types of exposures, public health event identification, resilience response and situational awareness tracking.”

Over half of the U.S. population takes daily nutritional supplements. Even if each of those people took only one single tablet daily, that makes 154,000,000 individual doses per day, for a total of over 56 billion doses annually. Since many persons take more than just one vitamin or mineral tablet, actual consumption is considerably higher, and the safety of nutritional supplements is all the more remarkable.

If nutritional supplements are allegedly so ”dangerous,” as the FDA and news media so often claim, then where are the bodies? Those who wonder if the media are biased against vitamins may consider this: how many television stations, newspapers, magazines, and medical journals have reported that no one dies from nutritional supplements?

Reference: Bronstein AC, Spyker DA, Cantilena LR Jr, Green JL, Rumack BH, Giffin SL. 2008 Annual Report of the American Association of Poison Control Centers’ National Poison Data System (NPDS): 26th Annual Report. Clinical Toxicology (2009). 47, 911-1084.

The full text article is available for free download at http://www.aapcc.org/dnn/Portals/0/2008annualreport.pdf

Vitamins statistics are found in Table 22B, journal pages 1052-3. Minerals, herbs, amino acids and other supplements are in the same table, pages 1047-8.

For Further Reading: Download any Annual Report of the American Association of Poison Control Centers from 1983-2008 free of charge at http://www.aapcc.org/dnn/NPDSPoisonData/AnnualReports/tabid/125/Default.aspx

Nutritional Medicine is Orthomolecular Medicine

Orthomolecular medicine uses safe, effective nutritional therapy to fight illness. For more information: http://www.orthomolecular.org

The peer-reviewed Orthomolecular Medicine News Service is a non-profit and non-commercial informational resource.

Editorial Review Board: Carolyn Dean, M.D., N.D. Damien Downing, M.D. Michael Gonzalez, D.Sc., Ph.D. Steve Hickey, Ph.D. James A. Jackson, PhD Bo H. Jonsson, MD, Ph.D Thomas Levy, M.D., J.D. Jorge R. Miranda-Massari, Pharm.D. Erik Paterson, M.D. Gert E. Shuitemaker

Ph.D. Andrew W. Saul, Ph.D., Editor and contact person. Email: omns@orthomolecular.org

To Subscribe at no charge: http://www.orthomolecular.org/subscribe.html

How the multi-billion dollar drug industry controls the content of Wikipedia

Important information from Dr. Rath Health Foundation

When you visit our website and try to evaluate the validity of the information you find here, you may be asking yourself whether it can all be true. For, if it is true, no-one can stay indifferent about it.

As such, if you had never heard of us prior to visiting our website, you may decide to get third party information about Dr. Rath or our organization. When doing so, one of the websites you may have come across is Wikipedia, and you may have read about us there. If you have not yet done so, we encourage you to do so by clicking here.

When looking at Wikipedia, you may have assumed that it is an independent child of the internet age, run by a small army of volunteers committed to spreading truthful and independent information. This may be so – except when you challenge the interests of the multi-billion dollar investment business with pharmaceutical drugs.

You can test this for yourself. If you put information online on Wikipedia about the proven health benefits of vitamins – acknowledged by around a dozen Nobel prizes and documented in every textbook of biology – you can set your watch by the speed with which it is removed, as if by a magic hand.

Moreover, if you enquire as to who these magic hands are, most often you will not be able to find out their real names. What you will find, however, is a network of anonymously operating censors who meticulously control any information that challenges the monopoly of the pharmaceutical industry in the healthcare sector.

Interestingly, therefore, it turns out that these magic hands largely operate from within the world’s leading pharmaceutical nations – namely the US, UK, Germany and some others – and from the pharmaceutical drug trafficking hubs in the developing world, such as present-day South Africa.

Perhaps not surprisingly, then, the attacks on Wikipedia against Dr. Rath are mostly launched from these countries, and any effort to correct or amend them with the true facts is reversed within hours, sometimes within minutes, by the magic hands of the drug cartel.

On the following pages we document our battle with these magic hands. This educational information is provided as a part of our ongoing worldwide exposure of the true nature of Wikipedia.

See the pharmaceutical controlled Wikipedia article about dr.Rath here

See more about how the pharmaceutical industry controls the Wikipedia content here

H1N1 Flu Is a False Pandemic, Health Expert Claims

A leading health expert said the swine flu scare was a ”false pandemic” led by drug companies that stood to make billions from vaccines, The Sun reported Monday.

Wolfgang Wodarg, head of health at the Council of Europe, claimed major firms organized a ”campaign of panic” to put pressure on the World Health Organization (WHO) to declare a pandemic. He believes it is ”one of the greatest medicine scandals of the century,” and he has called for an inquiry. An emergency debate on the issue will be held by the Council of Europe later this month. The Council of Europe covers 47 European countries and seeks to develop common and democratic principles between the nations. Wodarg said, ”It’s just a normal kind of flu. It does not cause a tenth of deaths caused by the classic seasonal flu. ”The great campaign of panic we have seen provided a golden opportunity for representatives from labs who knew they would hit the jackpot in the case of a pandemic being declared. ”We want to clarify everything that brought about this massive operation of disinformation. We want to know who made decisions, on the basis of what evidence, and precisely how the influence of the pharmaceutical industry came to bear on the decision-making.” He added: ”A group of people in the WHO is associated very closely with the pharmaceutical industry.” The WHO recently reaffirmed its stance that the pandemic is not over. However, the number of swine flu deaths is dramatically lower than expected. In an interview with France’s L’Humanite Sunday, Wodarg also raised concerns about swine flu vaccines. ”The vaccines were developed too quickly. Some ingredients were insufficiently tested,” he said. ”But there is worse to come. The vaccine developed by Novartis was produced in a bioreactor from cancerous cells, a technique that had never been used until now. ”This was not necessary. It has also led to a considerable mismanagement of public money. ”The time has come at last for us to make demands on governments. The purpose of the inquiry is to prevent more false alarms of this type in the future.” ”We must make sure people can rely on the analysis and the expertise of national and international public institutions. The latter are now discredited, because millions of people have been vaccinated with products with inherent possible health risks.”

Fox News

WHO chief yet to be vaccinated against swine flu

World Health Organization chief Margaret Chan revealed Tuesday that she has yet to be vaccinated against the swine flu virus, which has killed over 11,500 people world-wide. Read AFP news report at yahoo.com

EU to probe pharma over “false pandemic”

The Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) is to hold an emergency debate and inquiry this month into the “influence” exerted by drugmakers on the World Health Organisation’s (WHO) global H1N1 flu campaign. The text of the resolution approved by the Assembly calling for the debate and inquiry states that: “in order to promote their patented drugs and vaccines against flu, pharmaceutical companies influenced scientists and official agencies responsible for public health standards to alarm governments worldwide and make them squander tight health resources for inefficient vaccine strategies, and needlessly expose millions of healthy people to the risk of an unknown amount of side-effects of insufficiently tested vaccines.” The WHO’s “false pandemic” flu campaign is “one of the greatest medicine scandals of the century,” according to Dr Wolfgang Wodarg, chairman the PACE Health Committee, who introduced the parliamentary motion.
Read article at pharmatimes.com

A Bright, Young Iranian Woman in Need of Bone Marrow Transplant: Message from Mona Zarei

Source: Public Affairs Alliance of Iranian Americans (PAAIA)

Twenty-Six Year Old Iranian Woman in Desperate Need of Matching Bone Marrow Transplant

To all of my fellow Iranians living in the U.S.,

My name is Mona Zarei and I am writing to you from the Intensive Care Unit (ICU) at Jackson Memorial Hospital in Miami, Florida.

I am a 26-year old graduate of Sharif University in Tehran, currently a PhD student in Electrical Engineering at the Florida International University.  Unfortunately after only four months living in America, in November 2007 I was diagnosed with a rare blood disorder which has gradually led to bone marrow failure.

Despite the dramatic affects of the disease on my day-to-day life and its harsh unknown emerging consequences, I have fulfilled my studies, teaching, and research obligations in order to keep my scholarship and health insurance. During this time, my physicians have exhausted all available means and treatments to control the symptoms of my incurable condition. Still I am struggling with the dangerous complications of my condition. Despite my deep desire for their presence by my side, my parents were not granted visitor’s visas to come and visit me and stay by my bedside. I have fought this by myself for almost two years trying to stay strong and keep my spirits high.

Within the last two months, I have been repeatedly hospitalized in the intensive care unit (ICU). As my medical team has concluded, my only option for survival is a bone marrow transplant. I have tried several bone marrow banks, but have not been successful in finding a match.  

Scientifically, the possibility of finding a match among Iranians is higher than those of other nationalities. It is for this reason that I am reaching out to you for help in saving my life.

The test that will determine your bone marrow type requires only a few cells that you yourself can easily swab from your cheek. The test doesn’t hurt you in any way and won’t cost you a cent!  Through the kind support of PACI (Persian American Cancer Institute), anyone can be tested for FREE through 1/31/2010.  To register and receive a FREE test kit, visit www.paci.org.

If you do turn out to be my match, all I will need is some of the stem cells of your blood to be transferred to my body.  This still doesn’t require surgery, only a little bit of your blood.

These past few months of hardship have caused me to reach the end of my rope.  I am unsure how much longer I have to live.  But what I do know is that the one thing that can save my life is a matching donor.

And with Iranians like you, I am unwilling to lose hope!

I desperately need your help and kind support in finding my match.

”Be the one to save a life”
 
With respect,
Mona Zarei

http://www.payvand.com/news/09/dec/1273.html